IN STONE WE TRUST    
  T-SHIRTY          BLOG          VIDEO          MANIFESTO          KONTAKT                                


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MORPHO.PL


§ 1

Postanowienia Ogólne
Sklep internetowy działający pod adresem www.morpho.pl, prowadzony jest przez firmę MORPHO Tomasz Przesmycki, REGON 431263757, z siedzibą przy ul. Kalwaryjskiej 4/1, 30-509, Kraków, Polska.


§ 2

Kontakt
Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać wysyłając maila na: admin@morpho.pl


§ 3

Składanie zamówienia
1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
2. Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia lub poprzez wysłanie maila z zamówieniem na: admin@morpho.pl
3. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia w roku. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wstrzymania działania Sklepu Internetowego.
4. Z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia i jego akceptacji przez Sprzedawcę dochodzi do zawarcia Umowy, na warunkach określonych w Zamówieniu oraz w Regulaminie.
5. Do akceptacji przez Sprzedawcę Zamówienia dojdzie poprzez przesłanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
6. Sprzedawca najpóźniej do dnia dostarczenia Towaru Klientowi wyśle na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość zawierającą potwierdzenie zawarcia Umowy. Do wiadomości tej załącza się Regulamin wraz z załącznikami, w szczególności z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.

§ 4

Wysyłka towaru
1. Wysłanie Towaru Klientowi następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej.
2. Klient może odebrać Zamówienie osobiście po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie drogą mailową.
3. Klient dokonuje wyboru sposobu wydania Zamówienia poprzez oznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu Zamówienia. Klient jest zobowiązany podać w formularzu Zamówienia adres, pod który Towar ma zostać dostarczony i wydany Klientowi.
4. Koszt dostarczenia Towaru za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Transportowego ponosi Klient, chyba że inaczej wynika z informacji ujawnionych na stronie internetowej Sklepu Internetowego lub z indywidualnych ustaleń dokonanych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
5. Wysyłka zamówienia następuje po zaksięgowaniu na koncie Sprzedawcy opłaty za Zamówienie. W przypadku Zamówień za pobraniem pocztowym, Towar wysyłany jest w ciągu 2 dni roboczych.
6.Koszt dostarczenia Towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej wynosi odpowiednio:
a) Przesyłka pocztowa priorytetowa (na terenie polski) – 8,00 zł brutto
b) Przesyłka pocztowa pobraniowa (na terenie polski) – 15,00 zł brutto
c) Przesyłka pocztowa priorytetowa (zagraniczna) – 20,00 zł brutto
7. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności lub zdarzeń, które uniemożliwiają dostarczenie Towaru we wskazanym czasie i miejscu, termin dostarczenia Towaru może ulec przesunięciu o czas występowania wyżej wskazanego zdarzenia albo zdarzeń. W takiej sytuacji Sprzedawca poinformuje Klienta o wystąpieniu zdarzenia powodującego przesunięcie czasu na dostarczenie Towaru oraz o czasie o jaki może ulec przesunięciu dostarczenie Towaru.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w majątku Klienta innym niż Towar wywołane działaniem Poczty Polskiej podczas dostarczania Towaru.

§ 5

Zwrot towaru
Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Wystarczy napisać maila informującego nas o zwrocie na adres admin@morpho.pl. W mailu należy zaznaczyć czy Klient chce otrzymać refundację czy chciałby wymienić towar na inny model lub rozmiar. W przypadku refundacji należy podać w mailu konto bankowe Klienta, na które zostanie przelany zwrot pieniędzy.

§ 6

Reklamacja towaru
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności pomiędzy oferowanym a otrzymanym produktem, Sprzedawca przyjmuje reklamację do rozpatrzenia. Gdy jest ona zasadna, Klient ma prawo do otrzymania towaru wolnego od wad, nowego towaru lub zwrotu gotówki.


Adres dla zwrotów i reklamacji:
MORPHO
ul. Kalwaryjska 4/1
30-509 Kraków


 NAPISZ NA:
admin@morpho.pl     
   
zaprojektowało morpho.pl 2015