IN STONE WE TRUST    
  T-SHIRTY          BLOG          VIDEO          MANIFESTO          KONTAKT                                


POLITYKA PRYWATNOŚCI WITRYNY MORPHO.PL


Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od użytkowników przez stronę internetową: http://morpho.pl

prowadzoną przez firmę:
Tomasz Przesmycki MORPHO
ul. Kalwaryjska 4/1, 30-509 Kraków
NIP 7122456199
Regon 431263757

Administratorem danych osobowych jest:
Tomasz Przesmycki
ul. Kalwaryjska 4/1, 30-509 Kraków
admin@morpho.pl

Strona morpho.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności użytkowników strony oraz ochrony udzielonych przez nich informacji osobowych.

Jakie dane zbiera strona morpho.pl w sposób automatyczny podczas korzystania z witryny?

Strona morpho.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych oraz nie wykorzystuje plików cookie.

Jakie dane są zbierane przez administratora strony podczas przesyłania formularza zamówienia?

Strona morpho.pl będzie od klientów zbierała następujące dane osobowe za pośrednictwem formularza zakupu w przypadku dokonywania zakupów:
- nazwisko i imię,
- adres do wysyłki zamówienia,
- adres poczty elektronicznej,
- numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne. Brak podania adresu do wysyłki oraz imienia i nazwiska może skutkować niemożnością zrealizowania zamówienia.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o kontakt e-mail.

Udostępnienie informacji

W celu realizacji wysyłki morpho.pl może udostępniać zebrane dane jedynie firmom przewozowym – np. Poczcie Polskiej. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Usuwanie danych

W ciągu 40 dni od daty wysyłki strona morpho.pl usuwa wszystkie dane użytkownika. Wasze dane nie będą przez nas przechowywane po tym okresie w formie elektronicznej lub analogowej.

Środki techniczne

Strona morpho.pl dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane użytkowników i ochronić je przed działaniami osób trzecich.

W jaki sposób możecie korzystać z przysługujących praw?

Użytkownicy mają możliwość edycji podanych przez siebie danych poprzez kontakt mailowy do administratora strony.

Użytkownikom przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na wasz temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia podanych danych.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej polityki prywatności proszę kierować do: admin@morpho.pl


 NAPISZ NA:
admin@morpho.pl     
   
zaprojektowało morpho.pl 2015